فیلم برداری جهت معرفی محصول و ارائه در پلتفرم اینستاگرام ٬ سین استودیو – تابلوی پیکوسانگ برای این کلیپ هم تصویر برداری و تدوین انجام شده هم نریشن اختصاصی توسط گوینده های حرفه ای صورت گرفته