مالکیت رسانه (پیج) فرقش برای خود من هست که از سال ۹۷ تا ۹۹ فعالیت داشت که ز اون به بعد به آرشیو تبدیل شد ٬ طراحی سه مدل قالب برای پست ها و تولید محتوا حتی متون انتخاب شده برای تایتل از مهمترین کارهایی بود که برای این رسانه انجام شد . آدرس پیج : https://instagram.com/farghesh