ایده پردازی تا طراحی این پوستر توسط بنده انجام شده٬ ایده پردازی و طراحی مفهومی در این کار نقش مهمی داشته است