ایده پردازی ٬ سناریو ٬ فیلمبرداری ٬ صدابرداری تدوین و تنظیم ویدیو های آموزشی کوتاه در آموزشگاه کنکور حسابداری فانوس علم با مدیریت حمید هدشی استاد دانشگاه شمسی پور تهران