عکاسی مبلمان کومه طراحان راش

پروژه عکاسی شرکت کومه طراحان راش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط بنده انجام شد که عکس ها عموما از مبلمان به صورت صنعتی و تبلیغاتی گرفته و در رسانه اینستاگرام بارگذاری شده. برخی از این تصاویر رو در قسمت پایین مشاهده می کنید.