اگه دنبال انتخاب رنگ خاصی هستی من یه لیستی از رنگ های پر کارد رو برات گذاشتم که رو هر کدوم بزنی کد رنگش رو بهت میده

Maroon

رنگ خرمایی ( Maroon )

Carmine

رنگ قرمز گارنت ( Carmine )

Apple red

رنگ سیب قرمز ( Apple red )

Crimson

رنگ قرمز سفید ( Crimson )

Red

رنگ قرمز ( Red )

Orange-red

رنگ نارنجی قرمز ( Orange-red )

Orange

رنگ نارنجی ( Orange )

Coral

رنگ مرجانی ( Coral )

Amaranth

رنگ آمارانت ( Amaranth )

Raspberry

رنگ تمشکی ( Raspberry )

Blush

رنگ صورتی تند ( Blush )

Magenta rose

رنگ رز سرخابی ( Magenta rose )

Magenta

رنگ سرخابی ( Magenta )

Puce

رنگ بادامی ( Puce )

Pink

رنگ صورتی ( Pink )

Prussian blue

رنگ آبی نفتی ( Prussian blue )

Navy blue

رنگ آبی اقیانوسی ( Navy blue )

Carbon blue

رنگ آبی کاربنی ( Carbon blue )

Cobalt blue

رنگ آبی کبالت ( Cobalt blue )

Persian blue

رنگ آبی ایرانی ( Persian blue )

Blue

رنگ آبی ( Blue )

Azure

رنگ لاجوردی ( Azure )

Blue-green

رنگ آبی-سبز ( Blue-green )

Cerulean

رنگ سرولین ( Cerulean )

Electric blue

رنگ آبی رعد ( Electric blue )

Baby blue

رنگ آبی کمرنگ ( Baby blue )

Alice blue

رنگ آبی آلیس ( Alice blue )

Indigo

رنگ بنفش تیره ( Indigo )

Purple

رنگ بنفش ( Purple )

Blue-violet

رنگ آبی-بنفش ( Blue-violet )

Violet

رنگ بنفش ( Violet )

Byzantium

رنگ بیزانسی ( Byzantium )

Plum

رنگ آلویی ( Plum )

Amethyst

رنگ آمتیست ( Amethyst )

Lavender

رنگ لاواندر ( Lavender )

Lilac

رنگ بنفش کمرنگ ( Lilac )

Periwinkle

رنگ نیلی ( Periwinkle )

Olive

رنگ زیتونی ( Olive )

Apple green

رنگ سیب سبز ( Apple green )

Pear

رنگ زرد گلابی ( Pear )

Erin

رنگ سبز فسفری ( Erin )

Chartreuse green

رنگ سبز شارتروز ( Chartreuse green )

Harlequin

رنگ هارلی کوئین ( Harlequin )

Emerald

رنگ زمردی ( Emerald )

Green

رنگ سبز ( Green )

Jade

رنگ یشمی ( Jade )

Jungle green

رنگ سبز جنگل ( Jungle green )

Viridian

رنگ سبز-آبی ( Viridian )

Brown

رنگ قهوه‌ای ( Brown )

Chocolate

رنگ شکلاتی ( Chocolate )

Copper

رنگ مسی ( Copper )

Ochre

رنگ اخرایی ( Ochre )

Amber

رنگ کهربا ( Amber )

Gold

رنگ طلایی ( Gold )

Apricot

رنگ نارنجی کمرنگ ( Apricot )

Champagne

رنگ شمپاین ( Champagne )

Beige

رنگ بژ ( Beige )

Ivory

رنگ عاجی ( Ivory )

Desert sand

رنگ شنی صحرا ( Desert sand )

Peach

رنگ هلویی ( Peach )

Black

رنگ سیاه ( Black )

Gray

رنگ خاکستری ( Gray )

White

رنگ سفید ( White )